close
loading

Masz pytania lub szukasz części zamiennych zadzwoń:

+ 48 516 152 623 lub +48 74 830 80 98

                  ZAPRASZAMY

 

 

 

 

 

                                                                                                                                       ......................................................, data: .............................

 

 

                                                                                                                       

                                                                                                    Nazwa i adres przedsiębiorcy:

 

 

                                                                                                                                               ......................................................

 

                                                                                                                                               ......................................................

 

                                                                                                                                               ......................................................

 

 

 

 

Oświadczenie

o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

lub poza lokalem przedsiębiorstwa

 

 

 

                                                           Ja: ……………….…………….............................., ul.................................................................., kod pocztowy: .............................,................................................,

                                                            miejscowość: ......................................................................, niniejszym informuję o odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:

                                                           1. ..............................................................................................………………………………..……

                                                           2. .................................................................…………………………………………………………...

                                                           Oryginał faktury nr .............., wystawionej dnia: ........................ dołączam do zwrotnej przesyłki oraz proszę o zwrot należności w kwocie:

                                                           ........................................,  (słownie: ..........................................................................................), na poniższy numer konta bankowego: ...............................

                                                           ....................................................................................., którego jestem właścicielem /właścicielem jest *: ....................................................................,

                                                           ul. ........................................................................, kod pocztowy: ............................................, miejscowość: ............................................. .

 

 

 

 

                                                                       ……………………………………

                                                                                  (Podpis konsumenta)

 

 

 

                                                                           *   niepotrzebne skreślić

youtubemail

DANE FIRMY:

 

adres

Nazwa i adres:

   FPHU "Kaj-Tel"  

     ul. Nowa 5;

58-240 Piława Górna

powiat Dzierżoniów

      Dolny Śląsk

          Poland

telefon

Telefony:

+48 74 830-80-98

+48 500 053 055 

+48 516 152 623 - faktury i wysyłki

mail

e-mail:

kajtel@piecgazowy24.pl

kajtel@wp.pl - porady techniczne